Inklusionstilbud

Inklusionsarbejdet på KIES arbejder ud fra nedenstående to grundprincipper:

  • Struktur
  • Forældrekontakt

Struktur

De elever som desuden er udfordret i strukturforståelse (skemalæsning, kalenderlæsning mv.), er særligt følsomme overfor skemaændringer og opbrud og dem har vi særligt øje på enkeltvis, selv om de ofte er at finde i de andre inklusionstilbud. De tilbydes med mellemrum individuelle timer/opmærksomhed af en lærer som personalegruppen har peget på. Det kan være faste timer i skemaet eller periodevis afhængig af udfordringstypen. Tiden anvendes til samtaler med eleverne om det, der opleves som svært, og eleven tilbydes hjælp/støtte/råd til at overkomme/bearbejde udfordringen.

Forældrekontakt

Forældre opfordres til at dele information om støtteundervisning fra tidligere skolegang med KIES. Hvis eleven har modtaget støtteundervisning tidligere, vil KIES gerne informeres i god tid inden eleven starter på KIES. Hvilke fag/udfordringer er der tale om? Hvordan er støtten blevet givet? I hvilket omfang er der tale om? Ligger der testresultater og har PPR været involveret?

Det kan være at udfordringen viser sig at være uden for KIES’ styrkeområder, og forældre vil disse tilfælde blive taget ind til en særskilt samtale herom inden skolestart.

Forældrekontakt er central i planlægning af et godt efterskoleophold. Hjemmet bliver inddraget i prioriteringerne af valgfag og tilbudsfag, hvis en læseudfordring er vurderet særlig svær. Der indledes på baggrund heraf en dialog med forældre om evt. tidligere skolegang og støtteundervisning. En opprioritering af eventuel læsetræning på bekostning af andre valgfag eller tilbudsfag indgås i samråd med forældre, eleven selv og personalet.

Har du brug for vi kontakter dig?

Udfyld formularen ved siden af og vi ringer dig op

Ring mig op

Denne formular indsamler navn og telefonnummer så vi kan kontakte dig efterfølgende. Du kan læse om, hvordan vi indsamler og håndterer dine data i vores privatlivspolitik her.

Sender